+

Япония > Муцухито (Мэйдзи) (1869 - 1912)

Разновидности
Сортировка: Год
Год1r½s1s2s5s10s20s50s¥1¥5¥10¥20Год
 -  -  -  -  - 10s - 50s¥1¥5 - ¥20年五十四治明年五十四治明
 -  -  -  -  - 10s20s50s - ¥5 - ¥20年四十四治明年四十四治明
 -  -  -  -  - 10s20s50s -  -  - ¥20年三十四治明年三十四治明
 -  -  -  -  - 10s20s50s -  - ¥10¥20年二十四治明年二十四治明
 -  -  -  -  - 10s20s50s¥1 - ¥10¥20年一十四治明年一十四治明
 -  -  -  -  - 10s20s50s -  - ¥10¥20年十四治明年十四治明
 -  -  -  -  - 10s20s50s¥1 -  - ¥20年九十三治明年九十三治明
 -  -  -  - 5s10s20s50s¥1 -  - ¥20年八十三治明年八十三治明
 -  -  -  - 5s10s20s50s¥1 - ¥10¥20年七十三治明年七十三治明
 -  -  -  - 5s -  - 50s¥1¥5¥10 - 年六十三治明年六十三治明
 -  - 1s - 5s10s - 50s¥1 - ¥10 - 年五十三治明年五十三治明
 -  - 1s - 5s10s20s50s¥1 - ¥10 - 年四十三治明年四十三治明
 -  - 1s - 5s10s20s50s -  - ¥10 - 年三十三治明年三十三治明
 -  - 1s - 5s10s20s50s -  - ¥10 - 年二十三治明年二十三治明
 -  - 1s - 5s10s20s50s - ¥5¥10 - 年一十三治明年一十三治明
 -  -  -  - 5s/new
5s/old
10s20s50s¥1¥5/17
¥5/22
¥10¥20年十三治明年十三治明
 -  -  -  - 5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年九十二治明年九十二治明
 -  -  -  - 5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年八十二治明年八十二治明
 -  -  -  - 5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年七十二治明年七十二治明
 -  -  -  - 5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年六十二治明年六十二治明
 -  -  -  - 5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年五十二治明年五十二治明
 -  -  -  - 5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年四十二治明年四十二治明
 -  -  -  - 5s -  -  - ¥1¥5 -  - 年三十二治明年三十二治明
 -  -  -  - 5s -  -  - ¥1¥5 -  - 年二十二治明年二十二治明
 - ½s1s -  - 10s20s - ¥1¥5 -  - 年一十二治明年一十二治明
 - ½s1s -  - 10s20s - ¥1¥5 -  - 年十二治明年十二治明
 - ½s1s -  -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年九十治明年九十治明
 - ½s1s -  - 10s20s50s¥1¥5 -  - 年八十治明年八十治明
1r½s1s2s -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年七十治明年七十治明
1r½s1s2s -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年六十治明年六十治明
1r½s1s2s -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年五十治明年五十治明
 - ½s1s2s -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年四十治明年四十治明
 - ½s1s2s -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年三十治明年三十治明
 - ½s -  -  -  -  -  - ¥1 -  -  - 年二十治明年二十治明
 -  -  -  -  -  -  -  - ¥1¥5 -  - 年一十治明年一十治明
1r½s1s2s5s10s20s -  - ¥5 -  - 年十治明年十治明
1r½s1s2s5s10s20s -  - ¥5 -  - 年九治明年九治明
1r½s1s2s5s10s20s - ¥1¥5 -  - 年八治明年八治明
1r½s1s2s5s10s20s - ¥1/Ag
¥1/Au
¥5 -  - 年七治明年七治明
1r½s1s2s5s10s20s50s - ¥5 -  - 年六治明年六治明
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ¥5 -  - 年五治明年五治明
 -  -  -  - 5s/new
5s/old
 - 20s50s¥1¥5¥10 - 年四治明年四治明
 -  -  -  - 5s10s20s50s¥1¥5 -  - 年三治明年三治明
Денежная система: 1 иена = 100 сэн = 1000 ринов
1r - 1 рин
½s - ½ сена
1s - 1 сен
2s - 2 сена
5s - 5 сенов
10s - 10 сенов
20s - 20 сенов
50s - 50 сенов
¥1 - 1 йена
¥5 - 5 йен
¥10 - 10 йен
¥20 - 20 йен
uCoin