+

Пруссия > Королевство Пруссия (1821 - 1873)

Разновидности
412
Год1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VT1Kr2Th2VT½D1D2DГод
1p2p3p - ½gr1gr2½gr -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1873
1p2p3p - ½gr1gr2½gr -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1872
1p2p3p4p½gr1gr2½gr -  -  - 1VT -  - 2VT -  -  - 1871
1p2p3p4p½gr1gr2½gr -  -  - 1VT1Kr - 2VT -  -  - 1870
1p2p3p4p½gr1gr2½gr - ½Kr - 1VT1Kr - 2VT -  -  - 1869
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VT1Kr - 2VT -  -  - 1868
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VT1Kr - 2VT -  -  - 1867
1p2p3p4p½gr1gr2½gr - ½Kr - 1VT1Kr - 2VT -  -  - 1866
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th -  - 1VT -  - 2VT -  -  - 1865
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VT1Kr -  -  -  -  - 1864
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VT1Kr -  -  -  -  - 1863
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VT1Kr - 2VT -  -  - 1862
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th1VT/FW
1VT/W
1Kr - 2VT -  -  - 1861
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th1VT1Kr -  -  -  -  - 1860
1p2p3p4p - 1gr2½gr⅙Th - 1Th1VT1Kr - 2VT -  -  - 1859
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VT1Kr - 2VT -  -  - 1858
1p2p3p4p - 1gr2½gr -  - 1Th1VT -  -  -  -  -  - 1857
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  -  -  - 1856
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1D2D1855
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1D2D1854
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½D1D2D1853
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  -  -  -  - 1D2D1852
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1D - 1851
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1D - 1850
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  -  -  - ½D1D2D1849
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1D2D1848
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1D - 1847
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½D1D2D1846
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½D1D2D1845
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½D1D2D1844
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½D1D2D1843
1p2p3p4p½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½D1D2D1842
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  - 2Th - ½D1D2D1841
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  - 2Th - ½D1D2D1840
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  - 2Th - ½D1D2D1839
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D2D1838
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  - 1D2D1837
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  - 1D2D1836
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  -  -  - 1835
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D - 1834
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D - 1833
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D2D1832
1p2p3p4p½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D2D1831
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D2D1830
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D2D1829
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/new
1Th/old
 -  -  -  - ½D1D2D1828
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½D1D2D1827
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  -  - 2D1826
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  - ½D1D2D1825
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1824
1p2p3p4p
4p/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1823
1p2p3p4p½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  - 1D - 1822
1p2p3p4p½gr1gr -  -  - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1821
Денежная система: 1 талер = 360 пфеннингов
1p - 1 пфенниг
2p - 2 пфеннига
3p - 3 пфеннига
4p - 4 пфеннига
½gr - ½ серебряных гроша
1gr - 1 серебряный грош
2½gr - 2½ серебряных гроша
⅙Th - ⅙ талера
1Th - 1 талер
1VT - 1 союзный талер
2Th - 2 талера
2VT - 2 союзных талера
½Kr - ½ кроны
1Kr - 1 крона
½D - ½ дьёра
1D - 1 дьёр
2D - 2 дьёра
uCoin